Diamanter

En Guide till diamanter

Våra diamanter är noggrant utvalda med kvaliteten i främsta fokus. Vi tar fram unika stenar anpassade efter din budget och dina önskemål så du alltid får den sten du drömt om. Vita stenar större än 0.15ct kommer med ett GIA-certificat.

De 4 c:na

Varje diamant, är precis som ett fingeravtryck, unik med sina egna utmärkande detaljer. De fyra C:na - Color, Cut,  Clarity och Carat är den globalt accepterade standarden för att bedöma och beskriva kvaliten på en diamant.

CUT

Cut - Slipning. Hur väl diamanten är slipad avgör hur väl dess fasetter återger ljuset.

Cut - Slipningen av en diamant är av störst betydelse när det gäller reflektionen av ljuset. En välslipad briljant reflekterar nära på allt ljus rakt upp, genom bordet, som den platta delen högst upp på stenen kallas. Den idealslipade formen uppfanns för nästan 100 år sedan av en man vid namn Marcel Tolkowsky. Briljantslipade diamanter strävar efter att komma så nära Tolkowskys standard som möjligt då formen på facetterna återger näst intill 100% av allt ljus som kommer in i diamanten, och skickar det rakt upp genom toppen på stenen, även kallat "bordet".

Cut bedöms enligt tre kriterium:
Proportion - hur storlek och vinklar relaterar till de olika delarna av diamanten.
Symmetri - hur precist facetterna på diamanten är linjerade och interagerar.
Polish - Detaljerna och placeringen på facetterna, men också finishen på diamantens yta.

Clarity

Clarity - Renhet, är ett mått på en diamants renhet och sällsynthet.

Clarity - Diamanter innehåller nästan alltid orenheter, små sprickor, gasbubblor eller andra skönhetsfel. Dessa kallas "inneslutningar". De anses inte vara defekter, utan snarare små rester från den naturliga process som diamanter genomgår när de skapas, under högt tryck, långt ned under jordens yta. Ju mindre inneslutningar, desto dyrare sten. Inneslutningar graderas från "Flawless" där diamanten är helt fri från inneslutningar till I3, där diamanten har en eller flera tydliga inneslutningar.

Intervallerna för inneslutningar är:
Flawless - Helt perfekt utan synliga inneslutningar vid 10x förstoring
Internally Flawless - Kan ha små skönhetsfel på ytan av diamanten synliga vid 10x förstoring, men insidan är perfekt.
VVS1 & VVS2 - Very, very slightly included. Små, små inneslutningar som är svåra för en expert att se vid 10x förstoring.
VS1 &VS2 - Very slightly included. Små inneslutningar som syns vid 10x förstoring, men som är osynliga för det blotta ögat.
SI1 & SI2 - Slightly included. Inneslutningar som syns väl vid 10X förstoring, och som under vissa förhållanden syns med blotta ögat.
I1-I3 - Included. Inneslutningar som syns väldigt väl vid 10x förstoring, och som ofta syns med blotta ögat. Dessa inneslutningar kan även påverka hållbarheten i stenen.
De enda stenar Paula Lindgren arbetar med är FL- VS2, det vill säga stenar där inneslutningarna inte syns utan förstoring.

Color

Color - Färggraden hos en diamant avser den naturliga färgtonen i stenen.

Color - Den perfekta diamanten är helt färglös. GIA graderar diamanter på en skala från D-Z i intervaller:
D-F räknas som "färglös",
G-J "nästan färglös"
K-M "svagt färgad"
N-R "väldigt lätt färgad"
S-Z "lätt färgad"

De stenar som Paula Lindgren använder är handplockade för kunden, och faller oftast inom intervallet D-I.

Carat

Carat är ett mått för att mäta vikten på en diamant.

Carat - Carat är vikten på stenen. Lite slarvigt blandar man ihop vikten med storleken, men två stenar som har samma vikt, kan ha olika form, och därmed uppfattas olika stora. En carat (ct) motsvarar 0,2gram. Caraten på en diamant är en av de enskilt största faktorerna för priset på stenen. För varje diamant som hittas och som går att slipa till en 1,0ct briljant hittas en miljon mindre stenar. Därför går priset på stenarna inte upp proportionerligt utan ökar exponentiellt när storleken går upp. Namnet "Carat" kommer från grekiskan är namnet på Johannesbrödträdet. I början använde handlare frön från Johannesbrödfrukt som motvikter vid ädelstenshandel. Alla sådana frön väger nämligen exakt lika mycket, och därmed var de pålitliga som motvikter. Ett frö, blev standarden för "1 carat",  Lätt att blanda ihop med "Karat" som är renheten i guld, men de två har ingenting med varandra att göra.

se våra specialdesignade smycken

Vi specialritar ofta smycken till våra kunder, både vigsel- och förlovningsringar, men även andra typer av smycken som passar i livets alla skeden. Se några exempel på unika specialdesigner här!